В процесі впровадження моделі єдиного колекційного-реабілітаційного простору навчальний заклад орієнтується на очікувані результати:
1.    Розробка моделі єдиного корекційно-реабілітаційного простору в діючому спеціальному інтернатному закладі, яка передбачає створення сприятливих умов для розвитку і соціалізації вихованців з особливими потребами.
2.    Створення єдиного корекційно-реабілітаційного простору для навчання і виховання дітей з особливостями психофізичного розвитку задля  реалізації потенційних можливостей, що сприятиме подальшій інтеграції в інші колективи та соціальне середовище.
3.    Підвищення загальної та управлінської компетентності педагогічного колективу з підготовки висококласних спеціалістів для управління процесом корекційно-реабілітаційної роботи.
4.    Створення більш гнучкої варіативної системи освітніх послуг у наданні корекційної допомоги.
5.    Створення організаційно-педагогічних умов для гуманістичного навчання і виховання, розвитку толерантності у дітей, збереження і підвищення їх здоров’я.
6.   Розробка організаційно-методичного забезпечення навчання та виховання дітей, які потребують корекції фізичного та(або) розумового розвитку:
-       з вадами слуху;
-       порушеннями опорно-рухового апарату;
-       із синдромом Дауна.
7.    Формування у педагогів та батьків нового розуміння проблем дітей з особливостями психофізичного розвитку.
8.    Активізація компенсаторних механізмів шляхом освітньо-розвивальних методологій. Позитивні зміни в динаміці фізичного, психічного, духовного та соціального здоров’я вихованців з особливостями розвитку.

Немає коментарів:

Дописати коментар