Вступ
5-8
I.        Вибір дорожньої карти проблемних досліджень для побудови алгоритму експериментально-пошукової діяльності                                         
9-15
1.1.    Актуальність проблеми
9
1.2.    Концепція корекційно-реабілітаційного освітнього простору
10
1.3.    Об’єкт, предмет, мета експерименттально-пошукової діяльності
10
1.4.    Вимоги до створення спеціального реабілітаційного простору
11
1.5.   Основні напрями експериментально-пошукової роботи
12
1.6.   Функції та принципи корекційно-реабілітаційної допомоги дітям з особливими освітніми потребами
13
1.7. Модель єдиного корекційно-реабілітаційного простору Комунального закладу «Запорізька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат  «Джерело» Запорізької обласної ради
15
II. Основні пріоритетні завдання щодо  створення єдиного корекційно-реабілітаційного простору
16-17
III.  Шляхи модифікації корекційно-реабілітаційного простору Комунального закладу «Запорізька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат  «Джерело» Запорізької обласної ради
18-21
IV. Організаційно-педагогічні умови модифікації єдиного корекційно-реабілітаційного простору спеціального навчального закладу 
22-23
V. Взаємодія учасників навчально-виховного процесу в єдиному корекційно-реабілітаційному просторі Комунального закладу «Запорізька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат  «Джерело» Запорізької обласної ради
24-30
5.1.     Корекційно-реабілітаційний супровід дітей з особливими освітніми потребами
25
5.2.     Роль психологічної служби у створенні єдиного корекційно-реабіліаційного простору у спеціальній школі-інтернаті
25
5.3.     Роль сім’ї  у соціальній адаптації дітей з особливими освітніми потребами
27
5.4.     Роль медичної служби у створенні  корекційно-реабілітаційного простору спеціальної школи-інтернату
29
VІ. Стратегічне планування експериментально-пошукової роботи
31-34
VІІ. Очікувані результати
35-36
Список використаних джерел
37
Додатки:
38-39
А. Комплексна система модифікації корекційно-реабілітаційного простору
38
Б. Модель створення єдиного корекційно-реабілітаційного простору Комунального закладу «Запорізька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат  «Джерело» Запорізької обласної ради
39
В. Корекційно-реабілітаційний супровід в дітей з особливими освітніми
40
Г. Види соціальних послуг та форми їх надання
41
Д. Реструктурована система корекційно-реабілітаційного простору
42
Е. Концептуальна модель навчання, виховання, реабілітації дітей Комунального закладу «Запорізька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат  «Джерело» Запорізької обласної ради
43
Є. Програма опрацювання науково-методичної проблеми «Впровадження здоров'язбережувальних технологій в освітній процес навчального закладу як умова формування здоров’я молодого покоління»
44
Ж. План-сітка роботи методичних служб Комунального закладу «Запорізька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат  «Джерело» Запорізької обласної ради на 2014-2015 навчальний рік (складена на підставі «Перспективного плану інноваційної та науково-методичної діяльності школи-інтернату»/http://zw.ciit.zp.ua/index.php/)
48
З. Найактуальніші матеріали з досвіду роботи «Школи здоров’я»
51
И. Творчі доробки, конспекти уроків та виховних заходів з проблемної теми
55
І. Методичні та практичні напрацювання  щодо реалізації завдань корекційно-реабілітаційного супроводу дітей з особливими потребами
67
Ї. Відеоматеріали з досвіду роботи педагогів з проблеми здоров’я збереження 
89

Немає коментарів:

Дописати коментар